Orthodoxe Kerk van de heiligen Johannes Chrysostomos en Servatios, Maastricht

Православная Церковь святителей Иоанна Златоуста и Серватия Маастрихтского

 
 

Orthodoxe Parochie Hl. Johannes Chrysostomos & Servatios

St. Maartenslaan 37

6221 AW Maastricht

tel.: (043) – 321 1461

mob.: 06 36 10 50 69

e-mail: ortho.gabriel@planet.nl


postgiro: IBAN: NL49 INGB 0000 3336 91

BIC:  INGBNL2A

t.n.v. Orthodoxe Parochie Maastricht


postgiro: NL58 INGB 0006 956398

BIC:  INGBNL2A

t.n.v. Stichting DOXA-Maastricht.

Parochie van de Hl. Johannes Chrysostomos en Servatios

St. Maartenslaan 37 | 6221 AW Maastricht
Tel.: (043) 321 14 61 | e-mail: ortho.gabriel@planet.nl


...Богослужения / Diensten


Воскресенье, 6 октября, 10:00,

Часы и Божественная Литургия.

Зачатие Пророка, Предтечи и

Крестителя Господня Иоанна.


Zondag. 6 oktober, 10:00

Uren en Goddelijke Liturgie

Gedachtenis van de hl. Profeet, Doper en

Voorloper des Heren Johannes


Воскресенье, 13 октября, 10:00

Часы и Божественная Литургия.

 Священномученика Григория, епископа,

просветителя Великой Армении.


Zondag, 13 oktober, 10:00

Uren en Goddelijke Liturgie.

Gedachtenis van de hl. Hiëromartelaar Gregorius,

bisschop van Groot Armenië


БОГОСЛУЖЕНИЕ В ГОРОДЕ АХЕН

Понедельник, 14 октября, 10:00,

Часы и Божественная Литургия.

ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.


DIENST BIJ UITZONDERING IN AKEN

Maandag 14 oktober, 10:00,

Uren en Goddelijke Liturgie.

POKROV: Feest van de Bescherming door

de Alheilige Moeder Gods.


Воскресенье, 20 октября, 10:00,

Часы и Божественная Литургия.

Мучеников Сергия и Вакха.


Zondag 20 oktober, 10:00,

Uren en Goddelijke Liturgie.

Gedachtenis van de hl. martelaren Segius en Bacchus


Воскресенье, 27 октября, 10:00,

Часы и Божественная Литургия.

Память святых отцев VII Вселенского собора (787).


Zondag 27 oktober, 10:00,

Uren en Goddelijke Liturgie.

Gedachtenis van de Vaders van het VIIe Oec.

Concilie in Constantinopel (787 n.Chr.)...


Communiqué of the Office of the Archbishop of 29 September 2019


The Pastoral Assembly of the Archdiocese of Orthodox Churches of Russian Tradition in Western Europe, September 28, 2019


It was with a vote of approval that the clergy of the Archdiocese, gathered in a pastoral assembly on September 28 in the Saint Alexander Nevsky Cathedral, reaffirmed by a large majority the decision of Archishop Jean to request the canonical attachment to the Moscow Patriarchate. The pastoral assembly began with the celebration of the Divine Liturgy, presided by Archbishop Jean accompanied by the deans of the Archdiocese. The meeting began at 10:00 am with the invocation of the Holy Spirit. Archbishop Jean first briefly summarized the events that preceded the meeting and explained the purpose and meaning of this meeting, then gave the floor to Father Jean Gueit, who, for his part, presented the points of the charter of canonical attachment to the Moscow Patriarchate. The clerics were then able to ask questions to which Archbishop Jean responded. Then, after having distributed to the copies of the text of the canonical attachment request to those present, Archbishop Jean read it out aloud, explaining certain points. In the end, he asked the clergy to agree that he signs it. 51 clergy present at the assembly, plus 37 clerics who were unable to come but affirmed their full support for the Archbishop, accepted the pastoral decision of Archbishop Jean to ask for communion and canonical unity in Moscow Patriarchate to ensure the continuity of the ecclesial, liturgical and sacramental life of the Archdiocese of the parishes of Russian tradition in Western Europe. After having signed his name at the end of this request, Arhbishop Jean thanked all the clergy, present and absent, who trusted him in his effort to find canonical protection for the Archdiocese and thus allow all the members to remain in communion with the whole of Orthodoxy.

Finally, a multos annos to Patriarch Kyrill, Archbishop John and all members of the Archdiocese was proclaimed by Archdeacon Vsevolod Borzakovsky.

...KERKGESCHIEDENIS


DE TWEEDE EEUW


De Vervolgingen


Reeds in de eerste eeuw waren er vervolgingen geweest, maar in de tweede eeuw breidden deze zich uit en werden heviger. Het Christendom was een illegale godsdienst. De christenen werden beschouwd als misdadigers - godsdienstig èn politiek – omdat zij weigerden de aardse keizer als Koning, Heer en God de voorgeschreven eer te brengen. Zij wilden wel ‘ere geven aan wie ere toekomt’, maar geen goddelijke eer (Rom. 13, 1 – 7). Daarom werd het onwettig christen te zijn.


Een van de eerste getuigenissen over het Christendom in een werelds geschrift vinden we in de correspondentie tussen Plinius de Jongere en keizer Trajanus (98 – 117 n. Chr.). Daarin worden de meest grove beschuldigingen, die tegen de christenen werden ingebracht (bijvoorbeeld dat zij kannibalen zouden zijn), ontkracht, maar toch wordt er gesteld dat de christenen hun geloof dienen af te zweren.


De vervolgingen waren lokaal, al naar gelang de ijver van de ijve van de plaatselijke autoriteiten. Maar zelfs de meest tolerante keizers en hun plaatsvervangers haatten de christenen bodemloos, vanwege hun exclusieve verering van Christus, als de enige Heer en God en Verlosser. Daarmee brachten ze immers de eenheid binnen het Rijk, gecentreerd rond de keizer, in gevaar.


De Gnostiek

Een tweede belangrijk verschijnsel in de tweede eeuw is het optreden van de Apologeten: verdedigers van het geloof  tegen valse leerstellingen en leraren, zoals die onder christenen, joden en heidenen te vinden waren.

In deze eeuw worden bovendien veel van de christelijke leerstellingen geformuleerd. Verder krijgt de kerkelijke Hiërarchie vorm en ontstaat er een eigen liturgisch en sacramenteel leven in onderscheid tot de synagogale eredienst. Tot slot wordt ook de Kanon vastgesteld.

Dit alles heeft o.a. te maken met het volgende: het is de tijd van de z.g. apokryfe geschriften en de gnostiek bloeit. Deze beweging maakt van het christendom een spiritualistische, dualistische en intellectualistische filosofie. Men minachtte het menselijke en het lichamelijke. Zo verwierp men in de gnostiek d geboorte in het vlees en het verrijzen in het vlees van Christus. Hiertegen kwamen de eerder apologeten in het verweer.

Bovendien ontwikkelde zich het begrip van de apostolische successie: het ware geloof van het christendom wordt overgedragen (niet uitgevonden) van kerk op kerk, van generatie op generatie, van stad naar stad, door de opeenvolging (successie) van de traditie en door de wijding van de bisschoppen, wier leer identiek is met elkaar.

In dit kader moet ook het vaststellen van de Kanon worden gezien, alsook het vaststellen van de Hiërarchie. Uit de brieven van de heilige Ignatius van Antochië aan de Magnesiërs, de Filadelfiers en de Smyniërs blijkt duidelijk dat elke plaatselijke kerk een bisschop aan het hoofd had, terzijde gestaan door presbyters en diakens.

Ignatius is ook de eerste, die het woord katholiek gebruikte in verband met de Kerk, namelijk als een bijvoegelijk naamwoord, dat aangeeft dat de Kerk compleet, volmaakt, ‘heel’ is; waarin niets ontbreekt aan de volheid van de genade, de waarheid en de heiligheid van God.

In dit verband moeten we ook de voorschriften van de Didachè zien, dat er b.v. gedoopt moet worden ‘zoals het hoort’: in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Bovendien bepaalt de Didachè dat iemand die NIET gedoopt is, mag delen in de Eucharistie.


Personen en Geschriften

Belangrijke figuren uit de tweede eeuw zijn de bisschoppen Ignatius van Antiochië (+110n.Chr) en Polycarpus van Smyrna (+156 n.Chr); verder nog Justinus de Filosoof (+165 n.Chr). Van hen zijn belangrijke geschristen bewaard.

Ook uit deze tijd kennen wij nog de Brief aan Diognetes, de Brieven van Clemens van Rome, de Brief van Barnabas, de Herder van Hermas en verder de apologetische geschriften van Athenagoras van Athene, Meliton van Sardes, Theofilos van Antiochië en Ireneus van Lyon. Al deze werken geven een beeld van het geloof en het leven in de tweede eeuw....