Orthodoxe Parochie Hl. Johannes Chrysostomos & Servatios

 
 

Orthodoxe Parochie Hl. Johannes Chrysostomos & Servatios

St. Maartenslaan 37

6221 AW Maastricht

tel.: (043) – 321 1461

mob.: 06 36 10 50 69

e-mail: ortho.gabriel@planet.nl


postgiro: IBAN: NL49 INGB 0000 3336 91

BIC:  INGBNL2A

t.n.v. Orthodoxe Parochie Maastricht


postgiro: NL58 INGB 0006 956398

BIC:  INGBNL2A

t.n.v. Stichting DOXA-Maastricht.

Parochie van de Hl. Johannes Chrysostomos en Servatios

St. Maartenslaan 37 | 6221 AW Maastricht
Tel.: (043) 321 14 61 | e-mail: ortho.gabriel@planet.nl


10 июня, 10:00, воскресенье: Часы и Божественная Литургия.
Всех святых в земле Русской просиявших.

17 июня, 10:00, воскресенье: Часы и Божественная Литургия.
Святых праведных Марфы и Марии, сестер четверодневного Лазаря.

24 июня, 10:00, воскресенье: Часы и Божественная Литургия.
Святых апостолов Варфоломея и Варнавы.

1 июля, 10:00, воскресенье: Часы и Божественная Литургия.
Мученика Леонтия и с ним Ипатия и Феодула.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 Juni, zondag 10:00: Uren en Goddelijke Liturgie.
Gedachtenis van alle Heiligen die Rusland verlicht hebben.
 
17 Juni, zondag 10:00: Uren en Goddelijke Liturgie.
Gedachtenis van de hl. Martha und Maria van Bethanië

24 Juni, zondag 10:00: Uren en Goddelijke Liturgie.
Gedachtenis van de hl. Apostelen Bartholomeos en Barnabas.

1 Juli, zondag 10:00: Uren en Goddelijke Liturgie.
Gedachtenis van de hl. Martelaren Leontios en zijn gezellen Hypatios en Theodoulos.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
10 June, Sunday 10:00: Hours and Divine Liturgy.
Commemoration of all the Saints who have illuminated Russia.

17 June, Sunday 10:00: Hours and Divine Liturgy.
Commemoration of the Righteous Martha and Maria from Bethany

24 June, Sunday 10:00: Hours and Divine Liturgy.
Commemoration of the Apostles Bartholomew and Barnabas.

1 July, Sunday 10:00: Hours and Divine Liturgy.
Commemoration of the Martyrs Leontios and his companions Hypatios and Theodoulos.

24 June, Sunday 10:00: Hours and Divine Liturgy..
Commemoration of the Apostles Bartholomew and Barnabas

1 July, Sunday 10:00: Hours and Divine Liturgy.
Commemoration of the Martyrs Leontios and his companions Hypatios and Theodoulos.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 


 
 


 

PRIESTERWIJDING van Aartsdiaken ATHANASE

Op zondag, 24 juni 2018, zal in de Griekse Metropolie in Wenen aartsdiaken Athanase de priesterwijding ontvangen. Vader Athanase was jarenlang de diaken en secretaris van Vladyka Gabriël. Ook toen Vladyka - ziek - naar Maastricht terugkwam, is diaken Athanase nog gebleven om mij bij de verpleging te ondersteunen. En hij was het ook die Vladyka na zijn dood, samen met vader Alexander en vader Paolo, heeft afgelegd en de laatste Liturgie in Maastricht gediend heeft, voordat Vladyka werd overgebracht naar de kathedraal in Parijs.

Ik vraag uw gebed voor vader Athanase, opdat zijn priesterschap heilig en gezegend mag zijn op de plaats die de Almachtige voor hem voorzien heeft.


 
 
 
 


                                           HEILIGDOMSVAART 2018


In Maastricht is dit jaar weer de 7-jaarlijkse Heiligdomsvaart. Samen met onze broeders van de Armeense Kerk deed ook onze parochie dit maal mee aan de ommegang met relieken: hoogtepunt van de feestelijkheden, die een hele week gaan duren.