Orthodoxe Parochie Hl. Johannes Chrysostomos & Servatios

 
 

Orthodoxe Parochie Hl. Johannes Chrysostomos & Servatios

St. Maartenslaan 37

6221 AW Maastricht

tel.: (043) – 321 1461

e-mail: ortho.gabriel@planet.nl


postgiro: IBAN: NL49 INGB 0000 3336 91

BIC:  INGBNL2A

t.n.v. Orthodoxe Parochie Maastricht


postgiro: NL58 INGB 0006 956398

BIC:  INGBNL2A

t.n.v. Stichting DOXA-Maastricht.

Parochie van de Hl. Johannes Chrysostomos en Servatios

St. Maartenslaan 37 | 6221 AW Maastricht
Tel.: (043) 321 14 61 | e-mail: ortho.gabriel@planet.nl

De volgende vesper zal gecelebreerd worden op

Next vesper will be celebrated on

De volgende Goddelijke Liturgie zal gecelebreerd worden op

Next Holy Liturgy will be celebrated on

zat. 20 mei

vigilie in Liège

Excuses 
Tijdens de Stille Week ‘crashte’ mijn computer, zodoende kon ik geen diensten vermelden op onze web-site. Daarvoor mijn oprechte excuses.  m. M.

During Holy Week my computer 'crashed', consequently I couldn’t mention any services on our web site. My sincere apologies. m. M.
 

zat. 3 juni

zo. 4 juni

10 u 10 Hl. Liturgie

08 jan.

zo. 21 mei

PINKSTEREN

10 u 10 Hl. Liturgie

zat. 10 juni

vigilie in Liège

Stadsprocessie 2017


Op 14 mei nam onze parochie voor het eerst, samen met onze Armeense broeders, deel, aan de Stadsprocessie ter ere van de Hl. Servaas:
 
 

10 u 10  Hl. Liturgie

daarna afscheids-eten met v. Pawel in Eysden

zo.11 juni

vigilie in Liège


                                                                                         

AFSCHEID VAN VADER PAWEL

  De mededeling van vader Pawel, vandaag aan het einde van de Goddelijke Liturgie, kwam als een shock voor ons allen: hij is door zijn kerkelijke autoriteit teruggeroepen naar Polen voor  een andere functie. Vader Pawel zal nog de diensten van Pinksteren en Allerheiligen (de zondag nà Pinksteren) celebreren, maar daarna is het over en uit.

Ja, dat is een slag voor de parochie. Vader Pawel heeft ons samengesmeed tot een echte gemeenschap. Wij waren zijn eerste  parochie en hij heeft een prima werk gedaan.

Nu is het aan ons vader Pawel op gepaste wijze te bedanken: ons voorstel is het volgende: op zondag 11 juni zullen we nà de Goddelijke Liturgie samen naar het bekende restaurant “Aon ’t Bat” in Eysden gaan voor een asperge-maaltijd. Wie geen auto heeft, rijdt met iemand mee. Ook kinderen zijn welkom. Om te weten hoeveel plaatsen we moeten reserveren, dient u zich wel (per mail of telefoon) op te geven bij Huub of bij moeder Martha. Het eten wordt door de parochie aangeboden – dranken zijn voor eigen rekening. Voor de kinderen zal er een eigen kinderbordje zijn.

Belangrijk: vanaf Pinksteren tot de zondag erna zal in de kerk een collecteschaal staan, waarop u een bijdrage kunt deponeren voor een afscheidsgeschenk voor vader Pawel.


Geef u dus zo spoedig mogelijk op voor deelname aan de maaltijd op zondag 11 juni, met opgave van het aantal personen (incl. kinderen):


Huub: tel.  +31 6 31 90 75 46

Huub e-mail:  << huub.blanken@gmail.com >>

of:

Moeder Martha: 00 31 (0)43 321 14 61 of +31 6 36 10 50 69

Moeder Martha e-mail: << moedermarthasmits@ gmail.com >>


 


The announcement, made by Father Pawel at the end of today's Divine Liturgy, came as a shock to all of us: as of the Sunday after Pentecost, he will sadly leave our parish. He has been called back to Poland by his Metropolitan for another assignment. Father Pawel will celebrate the services of Pentecost and Sunday of All Saints (one week later) but after that he will leave the parish.

This is a blow for us all: we were Father Pawel's first parish and he has done an excellent job. From a group people, coming  together from time to time for a celebration, he has made us into a praying community.

Now it is up to us to give him a warm farewell and we have the following proposition: on Sunday 11th of June after the Holy Liturgy, we will go together to the famous restaurant “Aon ’t Bat” in Eysden for an asparagus’-meal (it is still in the season). Parishioners with a car, will take those who haven’t; also the children are welcome. But we will need a list of participants as soon as possible in order to make reservations. The meal will be offered by the parish – drinks are on your own account. For the children there will be a children’s menu.

IMPORTANT:  from Pentecost until the Sunday after, there will be an extra plate at the back of the church for your contribution for a ‘farewell gift’ to Father Pawel.

 

So sign up for the meal – as soon as possible – via Huub or mother Martha:

Huub: tel.  +31 6 31 90 75 46

Huub e-mail:  << huub.blanken@gmail.com >>

of:

Moeder Martha: 00 31 (0)43 321 14 61 of +31 6 36 10 50 69

Moeder Martha e-mail: << moedermarthasmits@ gmail.com >>