Orthodoxe Parochie Hl. Johannes Chrysostomos & Servatios

 
 

Orthodoxe Parochie Hl. Johannes Chrysostomos & Servatios

St. Maartenslaan 37

6221 AW Maastricht

tel.: (043) – 321 1461

e-mail: ortho.gabriel@planet.nl


postgiro: IBAN: NL49 INGB 0000 3336 91

BIC:  INGBNL2A

t.n.v. Orthodoxe Parochie Maastricht


postgiro: NL58 INGB 0006 956398

BIC:  INGBNL2A

t.n.v. Stichting DOXA-Maastricht.

Parochie van de Hl. Johannes Chrysostomos en Servatios

St. Maartenslaan 37 | 6221 AW Maastricht
Tel.: (043) 321 14 61 | e-mail: ortho.gabriel@planet.nl

De volgende vesper zal gecelebreerd worden op

Next vesper will be celebrated on

De volgende Goddelijke Liturgie zal gecelebreerd worden op

Next Holy Liturgy will be celebrated on

zat. 29 apr.2017

service in Liège

Excuses 
Tijdens de Stille Week ‘crashte’ mijn computer. Terecht? Misschien, maar zodoende kon ik geen diensten vermelden op onze web-site. Daarvoor mijn oprechte excuses.  m. M.

During Holy Week my computer 'crashed'. Rightly? Maybe, but consequently I couldn’t mention any services on our web site. My sincere apologies. m. M.
 

zat. 13 mei

zo. 14 mei

10 u 10 Hl. Liturgie

VEERTIGSTE VERJAARDAG VAN DE PAROCHIE - 19 nov. 2016Op zaterdag 19 november 2016, in de week van het feest van onze Vader onder de Heiligen Johannes Chrysostomos was het dan zover.

Uit Parijs kwam aartsbisschop Jean van Charioupolis en uit onze ‘Euregio’ (in ruime zin) waren de priesters uit Balingen (v. Michael), Düsseldorf (v. Peter), Luik (v. Alexander) en Brussel (v. Christophe) gekomen, samen met hun altaardienaren, zangers en parochianen, om met ons feest te vieren. Vader Josef (Breda) en diaken Philip (St. Hubert) hielden de eer van Nederland hoog, want er waren weinig bezoekers uit Nederland. We liggen immers zo ver weg!

Ook een delegatie van het Byzantijns klooster van de Heilige Kruisverheffing in Chevetogne was gekomen en tot mijn grote vreugde een vijftal leden van de Raad van Kerken in Maastricht. Wij betreuren het zeer dat onze nieuwe deken Dautzenberg niet aanwezig kon zijn; onze uitnodiging had hem, buiten zijn of onze schuld, niet meer tijdig bereikt. E.e.a. betekende wel dat van muur tot muur de kerk gevuld was, zodat ook de aankleding van de aartsbisschop – altijd een hoogtepunt aan het begin van een Goddelijke Liturgie – in de altaarruimte moest geschieden, in plaats van in het midden van het kerkschip.

Niet alleen kwamen de zangers eveneens uit vijf parochies, ze moesten ook nog eens in voor hen ongebruikelijke talen zingen: Nederlands, Engels, Slavisch, Grieks, en dat, zonder dat we tevoren de gelegenheid hadden samen te repeteren. Het deed aan de feestelijkheid niet af: het werd een prachtige viering. De verschillende toespraken, ook die van monseigneur Jean, Fransman uit Bordeaux, werden door vader Christophe gezwind in het Engels vertaald (wij, uit het ‘Twee-heren land’ zijn inmiddels de meertaligheid wel gewend, nietwaar!).“Hoe vaker Vladyka tijdens een dienst preekt, des te meer is hij tevreden”: dat plachten we vroeger tegen elkaar te zeggen toen Vladyka Gabriël nog bij ons was. Maar ook Vladyka Jean sprak ons verschillende malen tijdens de dienst toe. Zijn aansporing was: “Ne jugez pas et faites le bien” (oordeel niet, maar doe het goede). Ik moest direct aan onze overleden deken Mathieu Hanneman denken – God hebbe zijn ziel – die als motto voor de komende Heiligdomsvaart gekozen heeft: “Doe goed en zie niet om”. Wat zijn we elkander na!


Monseigneur Jean, voor het eerst in Nederland, zei: “Ik had me Holland heel anders voorgesteld!” en u begrijpt mijn antwoord: “U bent ook niet in Holland geweest, maar in Maastricht”.

De boottocht over moedertje Maas was een waardige afsluiting van deze veertigste parochie-verjaardag.
 
 

08 jan.

zo. 30 apr.2017

10 u 10 Hl. Liturgie

indien onze deelname aan de Stadsprocessie doorgaat, begint de Hl Liturgie op zo. 14 mei eerder. Nader bericht volgt.

service in Liège

Pasen in onze parochie

Preek van de Hl. Joh. Chrysostomos - zaterdagavond

Paasliturgie