Orthodoxe Parochie Hl. Johannes Chrysostomos & Servatios

 
 


AFSCHEID VADER PAWEL


Zondag van Allerheiligen: de kerk was vol; maar het was toch niet echt een vreugdevolle dienst. Het was de laatste maal dat vader Pawel als parochiepriester in Maastricht celebreerde. En bij zijn afscheidswoordje meende ik ook bij hem een brok in de keel te bespeuren. Tenslotte waren wij zijn eerste parochie; en de eerste parochie is als de eerste liefde: die vergeet je nooit. Daarom heeft vader Pawel ook beloofd ons éénmaal per jaar te komen bezoeken. 

Orthodoxe Parochie Hl. Johannes Chrysostomos & Servatios

St. Maartenslaan 37

6221 AW Maastricht

tel.: (043) – 321 1461

e-mail: ortho.gabriel@planet.nl


postgiro: IBAN: NL49 INGB 0000 3336 91

BIC:  INGBNL2A

t.n.v. Orthodoxe Parochie Maastricht


postgiro: NL58 INGB 0006 956398

BIC:  INGBNL2A

t.n.v. Stichting DOXA-Maastricht.

Parochie van de Hl. Johannes Chrysostomos en Servatios

St. Maartenslaan 37 | 6221 AW Maastricht
Tel.: (043) 321 14 61 | e-mail: ortho.gabriel@planet.nl

De volgende vesper zal gecelebreerd worden op

Next vesper will be celebrated on

De volgende Goddelijke Liturgie zal gecelebreerd worden op

Next Holy Liturgy will be celebrated on

GEEN DIENSTEN TOT

SEPTEMBER

 

NO SERVICES TILL

SEPTEMBER

08 jan.

Stadsprocessie 2017


Op 14 mei nam onze parochie voor het eerst, samen met onze Armeense broeders, deel, aan de Stadsprocessie ter ere van de Hl. Servaas:
 
 

vader Pawel en zijn ‘lagere’ geestelijkheid


Daarom gingen we nà de Heilige Liturgie over tot het troostrijke deel: samen eten en drinken! “Aon ‘t Bat” in Eysden bood ons een heerlijke asperge-maaltijd en er was volop gelegenheid - ook voor de kinderen - voor een laatste samenzijn met de priester.

Hier enige impressies: