Orthodoxe Parochie Hl. Johannes Chrysostomos & Servatios

 
 

Orthodoxe Parochie Hl. Johannes Chrysostomos & Servatios

St. Maartenslaan 37

6221 AW Maastricht

tel.: (043) – 321 1461

e-mail: ortho.gabriel@planet.nl


postgiro: IBAN: NL49 INGB 0000 3336 91

BIC:  INGBNL2A

t.n.v. Orthodoxe Parochie Maastricht


postgiro: NL58 INGB 0006 956398

BIC:  INGBNL2A

t.n.v. Stichting DOXA-Maastricht.

Parochie van de Hl. Johannes Chrysostomos en Servatios

St. Maartenslaan 37 | 6221 AW Maastricht
Tel.: (043) 321 14 61 | e-mail: ortho.gabriel@planet.nl

De volgende vesper zal gecelebreerd worden op

Next vesper will be celebrated on

De volgende Goddelijke Liturgie zal gecelebreerd worden op

Next Holy Liturgy will be celebrated on

zat. 11 nov.

17 u Vigil in Liège

 

zat. 25 nov.

17 u Vigil in Liège

zo. 26 nov.

10 u.10 Divine Liturgy

          Parochiefeest

10 u. 10 Divine Liturgy

zo. 12 nov.


Een emotionele week ligt achter ons. Op 16 november werden vader Alexander en ik naar Eindhoven geroepen om Wiet Regout de laatste sacramenten toe te dienen. Wiet was een oude vriend van mij, nog uit onze ‘Haagse’ tijd. We werden samen – maar niet tegelijkertijd – door aartsbisschop Jakob in de Orthodoxe Kerk opgenomen. Enige jaren later vertrok ik naar Maastricht, de geboortestad van Wiet.

De ziekenzalving vond plaats in het zorgcentrum, waar Wiet de laatste jaren woonde. Het werd een aangrijpende plechtigheid, waar ook zijn dochter en één van Wiet’s begeleidsters aanwezig waren. Na biecht, ziekenzalving en Communie zongen we gedrieën – Wiet, vader Alexander en ik – de mooie oude hymne “Salve Regina”, terwijl hij rechts de hand van vader Alexander hield en links de mijne. Met tranen en een brok in de keel heb ik afscheid genomen.


Hoewel Wiet geen lid van onze parochie was, kwam hij toch regelmatig in onze mooie stad om Vladyka Gabriel en mij te bezoeken. Ik was dan ook ontroerd te horen dat hij gevraagd had vanuit onze kerk begraven te worden.

De uitvaart heeft gisteren plaatsgevonden. Vader Alexander, zijn matouchka en Katia waren gekomen voor de zang en samen vormden we dus een compleet kwartet. Overeenkomstig het verlangen van Wiet, werd de dienst in het slavisch gezongen, maar vader Alexander had de dienst zó samengesteld dat alle gezangen in het Nederlands herhaald werden, zodat de hele (katholieke) familie van Wiet  kon volgen wat gebeden werd. De stoffelijke resten van Wiet werden bijgezet in het familiegraf.

( Wie nog een bidprentje wil hebben, kan zich tot mij wenden).


“Moge God zijn ziel plaatsen waar de rechtvaardigen rust genieten. Eeuwige Gedachtenis”

 
 

Ik sprak over een emotionele week: twee dagen voor de begrafenis van Wiet, kregen we er een parochiaantje bij. Op 21 nov. - volgens de nieuwe kalender het feest van de Opdracht van de Moeder Gods in de Tempel - kwam de kleine “Man Gods” Alexei ter wereld, zoontje van Oksana. Alësha moet een flinke knaap zijn, met zijn ruim 7 pond aan gewicht. Ik ga er van uit dat moeder en kind het goed maken; helaas heb ik nog geen foto ontvangen, zodat u het met mijn woord van eer moet doen. Zodra er een foto is, zal ik die hier plaatsen. De Grieken wensen bij geboorte: “Να σας να ζήσει”- moge hij voor jou leven. Ik weet niet wat men in het Russisch wenst, maar  er zal niets in te brengen zijn tegen: “Na mnogaq leta“.


 
 


Nog meer nieuws: de priester Con DOGGE woont niet meer thuis, op zijn oude adres in Spekholzerheide. Hij is nu in het hospice in Heerlen. Wie hem bezoeken wil, moet maar even contact opnemen met mij of met hypodiaken Bartholomeos.